Nyheter i världen

Även nyheter från hela världen finns tillgängligt online. Vi behöver inte leta länge för att få upp CNN eller annan kanal från annat land. Vi kan även här få nyheter delade på sociala medier om vi har addat vänner som befinner sig i exempelvis USA.

Stora nyhetskanaler i världen

En av de största nyhetskanalerna i dag är Al JAzeera. De har expanderat över hela världen och högkvarteret för denna kanal ligger i Doha i Qatar. Det är bara sjutton år sedan som mediaföretaget grundades och blev direkt en revolution i den arabiska världen. Idag så finns kanalen i 140 olika länder och når med sina sändningar till 270 miljoner hushåll över hela världen.

Det finns ett sug efter nyheter

Att det finns ett oerhört sug efter nyheter i världen och flera kanaler etablerar sig online för att nå ut med sina nyheter. Via Youtube så kan man söka på olika nyhetskanaler runt om i världen för att hitta det som kan intressera. Internet är ett fantastiskt verktyg för att hitta de kanaler som sänder nyheter.