Vad är UPP (Understanding Personal Potential) och hur använder man det?

När du driver ett företag är det viktigt att du tar till dig innovativa lösningar för att komma vidare i ditt företags utveckling. Att använda dig av den nya tekniken Understanding Personal Potential förkortas även UPP är nyttigt för både dig och dina anställda. 

Psykologisk metod

UPP är en metod som är baserad på att analysera och förstå sig på individens förmåga. Det är en psykologisk metod. Genom att förstå sig på din personalstyrka kan du utnyttja dess fulla potential. Det är en fördelaktig utgångspunkt både för ditt företag och personalen. Dina medarbetare blir sedda och utnyttjas utifrån deras förutsättningar och du kan dra framgångar tack vare detta. För att ta reda på individens olika begåvningar och potential görs det tester enligt UPP-modellen.

Organisationsutveckling

För att komma vidare med din organisations utveckling kan det vara högaktuellt att höra med en firma eller konsult som använder sig av UPP-metoden. Det är ingen oprövad metod utan en forskningsbaserad sådan. Metoden går att användas på stora som små organisationer och ser till att helheten analyseras. Det är individen som utgör organisationen och därför behöver individen nå sin fulla potential.