Var väl förberedd inför vinterns halka och snö

Vintersäsongen kan föra med sig mycket glädje i form av snö och vintersporter, men den kan också komma med ökad risk för olyckor. Detta gäller både i trafiken och för fotgängare. Som fastighetsägare kan du ha ett visst ansvar för att förhindra olyckor på din fastighet. Se till att du är förberedd, för en olycksfri vinter.

Undvik blockeringar och halkrisk

Efter ett tungt snöfall kan snön hindra framfart för både bilar och fotgängare. Det är därför viktigt att du ser till att skotta bort snön på platser och genomfarter som behöver vara framkomliga. Halkrisken blir dessutom lätt stor när det är kallt ute. Även om du är noga med att skotta snö kan marken vara istäckt och hal. Därför behövs extra insatser i form av sandning.

Fastighetsägaren har skyldigheter

Som fastighetsägare har du skyldighet att ordna med snöröjning och halkbekämpning på din fastighet. Om brist på detta leder till att någon skadar sig på din fastighet kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. Som tur är kan du anlita professionell hjälp med snöröjning och halkbekämpning. Var gärna ute i god tid, så du inte behöver stressa om snön kommer plötsligt. Ta hjälp här för en trygg vinter!